Zagadnienie wychowania jako zagadnienie społeczne

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Chyba w żadnym okresie skłonność do wznoszenia duszy w prawdziwym znaczeniu tego słowa do światów duchowych nie była mniejsza niż obecnie, a http://wodzirejslaskie.pl/pl/ w naszych czasach wzniesienie duszy do światów duchowych jest nad wyraz konieczne. Jedynie bowiem ze światów duchowych może przyjść to, co...

Podstrony