Technika prawodawcza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Podręcznik zawiera omówienie zagadnień z zakresu projektowania:- ustaw- rozporządzeń- aktów prawa miejscowegoa także takich aktów pierścionki srebrne prawnych jak np. statuty, regulaminy, zarządzenia.Przedstawiono w nim liczne przykłady zastosowania zasad redagowania tekstów prawnych.

Podstrony