Technika prawodawcza

Prawo

Informacje

dzierżawa kserokopiarek Katowice

Podręcznik zawiera omówienie zagadnień z zakresu projektowania:- ustaw- rozporządzeń- aktów prawa miejscowegoa także takich aktów dzierżawa kserokopiarek Katowice prawnych jak np. statuty, regulaminy, zarządzenia.Przedstawiono w nim liczne przykłady zastosowania zasad redagowania tekstów prawnych.

Cena: 40,49
Dostępność: dostępny od ręki