Przegląd Socjologiczny t. 61 z. 3/2012

E-książki

Informacje

Inspiracją dla przedstawionych w tym tomie tekstów stała się sesja naukowa pt. Profesor Antonina Kłoskowska i socjologia kultury zorganizowana w grudniu 2011 przez Katedrę Socjologii Kultury UŁ oraz Łódzki Odział PolskiegoTowarzystwa Socjologicznego z racji 10 rocznicy śmierci profesor...

Podstrony