Polonista na rynku pracy O strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja przedstawia dynamiczne przemiany organizacyjne i jakościowe, jakim ulega polonistyka uniwersytecka, cały czas poszukując nowych i dobrych rozwiązań stosowanych w kształceniu studentów.Autorzy poszczególnych tekstów rozpatrują temat z różnych perspektyw: podejmują...

Podstrony