Podstawy mechanizacji. Wiadomości ogólne

Podręczniki

Informacje

Podręcznik dla uczniów techników rolniczych i ogrodniczych, a także zasadniczych szkół zawodowych, zgodny z nowym programem nauczania. Wpisany jest do zestawu podręczników szkolnych Ministerstwa Rolnictwa. Obejmuje następujące zagadnienia: * wiadomości wprowadzające * materiały...

Podstrony