Narodziny Solidarności

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" był fenomenem na skalę światową. To unikatowe doświadczenie społeczne i narodowe jest przedmiotem wielu badań. Kluczowe znaczenie dla jego zrozumienia mają trzy pierwsze miesiące - od września do listopada 1980 r. - które...

Podstrony