Łódzka prasa codzienna w okresie stalinowskim...

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Dlaczego w ówczesnej prasie nie można było drukować przepisu na bigos? Jaką rolę pełniło ,,świeże oko" w redakcji? Z powodu siatka mesh warszawa jakiego słowa ,,bezpieka" skonfiskowała cały nakład gazety? Gdzie trafiały gazety, które robotnik kupował w ramach obowiązkowej prenumeraty? Która z...

Podstrony