Listy Zebrane Do Tadeusza Garbowskiego

E-książki

Informacje

Listy Elizy Orzeszkowej do Tadeusza Garbowskiego pisane w latach 1899-1910. Eliza Orzeszkowa była zarówno jednym z pierwszych teoretyków pozytywizmu w tapczany dla dzieci Polsce, jak i najwybitniejszym twórcą tego okresu. Jej dzieciństwo przypadło na schyłek romantyzmu i w tym duchu została wychowana przez...

Podstrony