Leasing finansowy i operacyjny - porównanie regulacji UoR i MSR/MSSF

E-książki

Informacje

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje metodologii ewidencji leasingu zarówno po stronie finansującego, jak i korzystającego. Informacje na ten temat znajdziemy jednak http://marlibo-medica.pl/dietetyka zarówno w MRS 17, jak i KSR 5, gdzie zagadnienie to jest dość dobrze rozwinięte. Dlatego opracowanie " Leasing finansowy i...

Podstrony