Korzenie teatru

Nauki humanistyczne

Informacje

W swojej najbardziej znanej pracy Eli Rozik przedstawia teorię, która zakłada, że teatr i rytuał to dwa odrębne byty funkcjonujące na różnych poziomach ontologicznych. Rytuał jest rodzajem działania, natomiast teatr #8211; środkiem przekazu (medium). Takie podejście wymaga ponownego...

Podstrony