Koncepcja skargi zbiorowej w prawie ochrony środowiska

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka stanowi monograficzne opracowanie koncepcji "skargi zbiorowej" w prawie ochrony środowiska - rozumianej jako instytucja prawna mająca na porady prawne katowice celu ochronę środowiska stanowiącego "dobro wspólne". Koncepcja ta ukazana została w szerszym kontekście problematyki ochrony środowiska jako...

Podstrony