Komunikacja wobec wyzwań współczesności

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Komunikacja jest specyficznym procesem społecznym, bowiem przebiega zawsze w środowisku społecznym, zachodzi w określonym kontekście społecznym oraz ma charakter dynamiczny i symboliczny. Komunikowanie się jest kontaktem społecznym w sensie przekazywania i przyjmowania informacji. Proces...

Podstrony