Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Efektem dokonującego się postępu cywilizacyjnego są przeobrażenia i zmiany we wszystkich strategicznych dla człowieka sferach życia. By im sprostać, musi on ustawicznie doskonalić swoje kompetencje lub nabywać nowe, dzięki którym jest w stanie nie tylko zaistnieć w złożonej...

Podstrony