Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego

Polityka

Informacje

Książka dotyczy prawidłowości kształtowania się stosunków politycznych w regionie Morza Bałtyckiego i ich wpływu na stosunki chłodzenie powietrzem ogólnoeuropejskie od średniowiecza po współczesność. Proces instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego został ukazany ze...

Podstrony