Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka Arkadiusza Tuziaka jest fundamentalnym studium intencjonalnych zmian endogennych zachodzących na szczeblu regionów. Autor zawarł w niej głębokie analizy różnych koncepcji dotyczących zmiany endogennej, innowacji, peryferyjności, a także modelowych relacji miedzy kategoriami...

Podstrony