Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI - XX w.)

E-książki

Informacje

Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje standardy instytucji zarządu państwem oraz omówienie doktryn, które doprowadziły najpierw do ich zaistnienia, a następnie do praktycznej realizacji.W związku z tym omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in.: administracji...

Podstrony