Fizyka GIM 1/2 To jest fizyka ćw. NE

Podręczniki

Informacje

Publikacja dla ucznia stanowiąca doskonałą pomoc w nauce fizyki. Zawiera bogactwo ciekawych zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Są one skorelowane z treściami w podręczniku inbsp;pomocne w kształceniu niezbędnych umiejętności z fizyki oraznbsp;utrwalaniu zdobytej wiedzy. ...

Podstrony