Egz. potw. kwal. zawod. A.18 Przykł. zad. EKONOMIK

Szkoły zawodowe

Informacje

Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne.

Podstrony