Edukacja informatyczna w polskim szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym 1990-2007

Podręczniki

Informacje

Autorka podjęła się trudu uporządkowania dostępnych materiałów dotyczących edukacji informatycznej w polskim szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym zarówno roll up warszawa w ujęciu historycznym, jak i na drodze pogłębionych analiz i opisów interpretacyjnych ukierunkowanych na interesujący obszar...

Podstrony