Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia

Podręczniki

Informacje

Zebrane w niniejszym tomie rozprawy dotyczą kilku problemów dydaktyki specjalnej najbardziej aktualnych i ważnych w tej dziedzinie wiedzy. Rozprawy te prestigio roadrunner 140 są próbą odpowiedzi na pytania nurtujące studentów, pedagogów specjalnych i terapeutów na co dzień pracujących z dziećmi o specjalnych...

Podstrony