Człowiek w twórczości Petrycego z Pilzna

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W poszukiwaniach wartości godnych istoty ludzkiej i właściwej ich oceny, warto sięgnąć do filozofii człowieka epoki renesansu w Europie. Na tle myślicieli gloryfikujących istotę ludzką i jej możliwości ciekawie prezentuje się Sebastian Petrycy, który sięgając do dorobku...

Podstrony