Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych Część 1

Nauki humanistyczne

Informacje

Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych to zestaw pomocy do usprawniania społecznych, sytuacyjnych i pragmatycznych reguł w zachowaniach językowych młodzieży i dorosłych w przypadku:pragnozji (nieafatycznych zaburzeń mowy)zespołu czołowegoniedosłuchuoligofazjizaburzeń ze spektrum...

Podstrony