Bankowość korporacyjna

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Bankowość korporacyjna w szerokim ujęciu obejmuje zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piasta sturmey archer piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wąskim rozumieniu bankowość korporacyjna koncentruje się...

Podstrony