Apollinaire ? travers l`Europe

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Zebrane w książce studia dotyczą obecności Europy (w znaczeniu geograficznym i kulturowym) w twórczości Apollinaire?'a, wielkich tematów paczki polska anglia literatury europejskiej przewijających się w dziełach twórcy Alkoholi, recepcji jego pisarstwa w Europie, a także szczegółowych zagadnień...

Podstrony