Alimenty i ojcostwo. Komentarz

E-książki

Informacje

Stan prawny na 1.01.2008 r.W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnegooraz procesowego, odnoszące się do alimentacjioraz ustalania http://www.bishojo.com.pl/ ojcostwa. W pracy - poza komentarzemautorskim - przytoczone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższegooraz literatura przedmiotu. Książka zawieraponadto...

Podstrony